วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การแข่งขันกีฬาสี คปสอ.สนม ประจำปี 2553

สถานที่แข่งขันกีฬาสี ณ โรงพยาบาลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 22 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยเริ่มขบวนพาเหรด เวลา 08.00 น. บริเวณถนนหน้าวัดศรีสว่างโคกสะอาด ชุมชนโคกสะอาด ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ไปยังปลายทางที่โรงพยาบาลสนม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ดู + โรงพยาบาลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. โรงพยาบาลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น