วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กฐินสามัคคี วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์

กฐินสามัคคี วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12


การทอดกฐิน ณ วัดแห่งนี้ แตกต่างไปจากวัดทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์ คือ ทางวัดจะเป็นผู้กำหนดวันที่เหมาะสมแก่การทอดกฐินเอง และจะแจ้งให้พุทธศาสนิกชนทราบหลังวันออกพรรษา ถึงวันที่จะทอดกฐิน ณ วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ แห่งนี้ วัดทั่วไปเมื่อมีผู้ปักองค์กฐินแล้ว จะไม่รับองค์กฐินจากผู้ใดอีก เพราะโดยกฏแล้ว วัดหนึ่งวัดใดจะรับองค์กฐินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น และจะทอดกฐินได้ตั้งแต่วันออกพรรษา คือ นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ถ้าหลังจากนั้นจะเรียกการทอดกุศลในลักษณะดังกล่าวเป็น "ผ้าป่า" (ผ้าป่าสามารถทอดกุศลได้หลายครั้ง) และดูเหมือนว่าผู้ที่พลาดการปักกฐินในปีนี้ จะต้องรอทอดกฐินในปีถัดไป หรือปีต่อๆ ไป ดังนั้น วัดป่าอตุโลบุญลักษม์ จึงได้จัดทำการทอดกฐินแบบสามัคคีขึ้น โดย...ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มีโอกาศทอดกฐินแบบรวมกันตามแต่จิตศรัธทรา และตามกำลังที่จะทำได้นำองค์กฐินของตนไปทอดที่วัด จากหลายๆ องค์กฐินรวมกัน เพื่อทอดกฐินพร้อมกันครั้งเดียวนี้เรียกว่า "กฐินสามัคคี" และได้กระทำติดต่อกันเรื่อยมานับหลายสิบปีจวบจนปัจจุบัน เรียกได้ว่าในประเทศไทยมีวัดเพียงไม่กี่แห่งที่มีการทอดกฐินในลักษณะสามัคคีดังกล่าว

ดู วัดป่าอตุโลบุญญลักษม์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น