วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การอัดฟาง ด้วยเครื่องอัดฟาง


เครื่องจักรกำลังทำงาน "อัดฟาง" ในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 วัน ฟางจะไม่ชื้น และเป็นเชื้อรา ฟางที่อัดได้เหมาะแก่การนำไปเป็นอาหารสัตว์จำพวก วัว ควาย ม้า หรือจะนำไปใช้สำหรับเป็นที่เพาะเห็ดฟาง หรือประยุกต์ใช้เพื่อความเหมาะสมอื่ืนๆ


การเดินทางของฟางที่อัดได้ในปริมาณที่มาก (หลายตัน) จะถูกส่งไปยังสถานที่เลี้ยงโคนม โคเนื้อ และสัตว์อื่นๆ ในระดับเศรษฐกิจแบบฟาร์ม และฟางส่วนใหญ่ที่ได้จากเขตพื้นที่ อ.สนม อ.รัตนบุรี และอำเภอท่าตูม ของจังหวัดสุรินทร์ นั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงโคส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับฟางคุณภาพจากเขตพื้นที่ดังกล่าว


ก้อนฟางที่อัดได้จะมีการอัดแน่นเป็นพิเศษด้วยน้ำหนัก 30 - 35 กิโลกรัมต่อฟาง 1 แท่ง และฟาง 1 ไร่ สามารถอัดฟางด้วยเครื่องอัดฟางนี้โดยเฉลี่ย 40 - 50 แท่ง ราคาจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป แท่งละ 34 บาท


พบการอัดฟางด้วยเครื่องอัดฟาง ได้ตามท้องนาเขตพื้นที่ อ.สนม อ.รัตนบุรี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ ช่วงระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม ของทุกปี**** หมายเหตุ : รับอัดฟาง (สำหรับเจ้าของนา) แท่งละ 18 บาท และจำหน่ายฟางอัดแท่งๆ ละ 34 บาท หรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ "คุณจอห์น" (อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์) โทร. 087 456 6591

1 ความคิดเห็น:

  1. ขายเชือกมัดอัดฟางก้อน ( ใช้สำหรับมัดฟางอัดก้อน หญ้าแห้ง และ อื่น ๆ ) ไม่มีปัญหาเรื่องปากนกแก้ว ขาว มีเบอร์ 8 , 9 ,10 ของเราเป็นตราช้างลูกโลกครับ ราคา 380 บาท บริการจัดส่งทั่วประเทศ คุณ เชษ 089-2042655

    ตอบลบ