วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พิธีมอบเบี้ยยังชีพคนชรา / คนพิการ / ผู้ป่วยเอดส์

พิธีมอบเบี้ยยังชีพคนชรา / คนพิการ / ผู้ป่วยเอดส์ โดยเทศบาลตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553ดู สำนักงานเทศบาลตำบลสนม ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. พิธีมอบเบี้ยยังชีพ 12 ต.ค. 2553
3. พิธีมอบเบี้ยยังชีพ 10 ส.ค. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น