วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

การออกนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครู

ผู้บริหาร และคณะครูพัฒนาวิชาการ ออกนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครูในเครือข่ายโรงเรียนสนม 2 อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพุธ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่...

- โรงเรียนบ้านสะทืด ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
- โรงเรียนบ้านหนองระฆัง  ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
- โรงเรียนบ้านนาดี  ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
- โรงเรียนบ้านแคนน้อย  ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น