วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556

วัดโนนรังปอแดง บ้านปอแดง

วัดโนนรังปอแดง  บ้านปอแดง ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา (โคราช)


ประวัติวัดโนนรังปอแดง

วัดโนนรังปอแดง สร้างขึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ตั้งขึ้นที่โนนปอแดง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน โดยการนำพาของหลวงพ่อใหญ่ชู โอฐเปี้ย  พร้อมด้วยคนเฒ่าคนแก่ของหมู่บ้านในสมัยนั้น ต่อมาวัดถูกน้ำท่วม ชาวบ้านเลยชวนกันอพยพหนีน้ำมา ได้ตั้งหมู่บ้านที่โนนป่าไม้รัง ต่อมาพระจึงได้ย้ายวัดตามชาวบ้านมา ตั้งอยู่ในที่ๆ ปัจจุบัน และได้ตั้งชื่อวัดว่า " วัดโนนรังปอแดง " เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ซึ่งมีเนื้อที่รวม ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๑๑ ตารางวา

ทิศเหนือ จรดทางสาธารณะประโยชน์ โนนปู่ตา
ทิศใต้ จรดซอยวัดพัฒนา
ทิศตะวันออก จรดที่ของเอกชน
ทิศตะวันตก จรดทางสาธารณะประโยชน์หมู่บ้าน

รายนามเจ้าอาวาส และหัวหน้าพระสงฆ์ ดังนี้
- หลวงพ่อใหญ่ชู  โอฐเปี้ย  อยู่ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ - ๒๔๗๘
- พระอาจารย์  วิเชียร   เสี่ยงวิฐาน  พ.ศ. ๒๔๘๓ - ๒๔๙๓
- พระอธิการบุญจันทร์  กตปุญโญ  พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๙
- พระอธิการจำปา  ญาณเทโว  พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๖
- พระครูประดิษฐ์ธรรมญาณ (หิน) ฐิติญาโณ พ.ศ.   - ๒๕๒๔ และในปัจจุบัน
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " วัด "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น