วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

พิธีอัญเชิญ ร.๕ ประดิษฐาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์

พิธีอัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ หน้าที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น