วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

พิธีฉลองพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ (ธรรมยุต) และผ้าป่าสามัคคี ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร

พิธีฉลองพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ (ธรรมยุต) พระครูสุทธิปัญยาภรณ์ (วุฒิศักดิ์ สุทุธิปญญโญ น.ธ.เอก) เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ (ธ) และเจ้าอาวาสวัดป่าอตุโลบุญลักษม์ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลพหลฯ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ มณฑลพิธีวัดป่าอตุโลบุญลักษม์ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. แผนที่แสดงที่ตั้ง วัดป่าอตุโลบุญลักษม์ อ.สนม จ.สุรินทร์
2. ผลการค้นหา คำค้น " ผ้าป่า "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น