วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556

โรงเรียนบ้านหนองระฆัง

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองระฆัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 โดย นายนิล  ประจันต์  ศึกษาธิการอำเภอรัตนบุรีมาทำพิธีเปิด โดยใช้ศาลาวัดแก้วกุญชรเป็นสถานที่เปิดเรียน ทำการสอนในครั้งแรก มีครูประจำการ 2 คน คือ นายศุภชัย  ชัยงาม  เป็นครูใหญ่  นายประสพ  จงอุตส่าห์  เป็นครูน้อย
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2516  ทางราชการได้อนุมัติให้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดมาสร้างใหม่ ในที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ. 1 หลัง 4 ห้องเรียน เปิดทำการเรียนการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 และในปี 2522 ได้เปิดทำการเรียนการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนจากชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบัน (2556) โรงเรียนบ้านหนองระฆัง มีอัตรากำลังครูทั้งหมด 8 คน แยกเป็นครูชาย 4 คน ครูหญิง จำนวน 4 คน นักการภารโรง 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน มีอาคารเรียน และอาคารประกอบ คือ อาคารเรียนแบบ ป 1. ฉ เตี้ย จำนวน 1 หลัง  5 ห้องเรียน อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน อาคารเอนกประสงค์แบบองค์การฯ 1 หลัง ห้องสมุดโรงเรียน จำนวน 1 หลัง ส้วมแบบ 601/29 จำนวน 4 ที่นั่ง ส้วมแบบ สปช. 604/45  จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง โดยมีนายสำรวย  สังข์เสาวภาคย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. หมู่บ้านหนองระฆัง ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์
2. ผลการค้นหา คำค้น " โรงเรียน "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น