วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2556

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สพป.สร. ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๒ ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น