วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การแข่งขันเรือยาวท่าตูม ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2556

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอท่าตูม เทศบาลตำบลท่าตูม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดงาน "ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ที่ ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เทศบาลตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์


ลำน้ำมูล สายน้ำที่เปรียบเสมือนสายเลือดใหญ่ของชาวอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนมาเป็นเวลาช้านานมากกว่า 100 ปี ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นเมืองท่า อันมีความสำคัญด้านคมนาคมทางน้ำที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ ชาวท่าตูมจึงมีความผูกพันกับสายน้ำมูล ดังนั้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวชาวท่าตูมทุกหมู่บ้านจะร่วมกันเฉลิมฉลองพร้อมร่วมรำลึกพระคุณของแม่น้ำมูล โดยนำเรือยาวมาทอดกฐินเพื่อทอดถวายพร้อมกัน และนำเรือยาวมาแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงพร้อมสร้างความสามัคคี ซึ่งได้ถือปฏิบัติกันมาจวบจนปัจจุบัน จังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดงาน "ประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ จังหวัดสุรินทร์” ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ที่ ลำน้ำมูล บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เทศบาลตำบลท่าตูมจังหวัดสุรินทร์

การแข่งขันเรือยาวที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ได้แก่

- การแข่งขันเรือใหญ่ 55 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- การแข่งขันเรือยาวกลาง 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- การแข่งขันเรือยาวกลาง เรือท้องถิ่น 40 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

- การแข่งขันเรือยาวเล็ก 30 ฝีพาย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " แข่งเรือ ท่าตูม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น