วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กีฬา อบต.หนองหลวงสัมพันธ์ ประจำปี 2555


การแข่งขันกีฬาประเพณี อบต.หนองหลวงสัมพันธ์   ต้านยาเสพติด ปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามโรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์


ได้มีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 โดยเริ่มขบวนพาเหรดนักกีฬาจากบริเวณถนนด้านหน้าวัดอิสาณบ้านโนนสั้น ไปยังบริเวณสนามโรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบด้วยนักกีฬาจากบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 , บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 2 , บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 3 , บ้านขุมดิน หมู่ที่ 4 , บ้านหนองพวง หมู่ที่ 5 , บ้านโนนสั้น หมู่ที่ 6 - 7 และบ้านอีโกฎิ (อ่านว่า บ้าน - อี - โกด) หมู่ที่ 8














































































































































































































ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " กีฬา "
2. ผลการค้นหา คำค้น " โนนนารายณ์ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น