วันพุธที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2555

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกิจการลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ ๗๔๔๗/๒ ณ ค่ายฝึกอบรมชั่วคราว โรงเรียนบ้านหัวงัว " แท่นศิลาวิทยา " อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 15 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555ดู โรงเรียนบ้านหัวงัว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น