วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

แข่งขันความเป็นเลิศ สพป.สุรินทร์ เขต 2


สพป.สุรินทร์ เขต 2 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2555 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ระหว่างวันที่ 8 - 9 ตุลาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาได้แสดงออกถึงการพัฒนาตามศักยภาพอย่างรอบด้าน นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ และได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2555 อีกทั้งเพื่อให้ครูและผู้บริหารโรงเรียนได้รับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ โดย นายจัตุพร บุญระดม ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2555 ณ หอประชุม สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายเลื่อน นามพรหม รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้น ได้เดินทางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ไปตรวจเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจแก่คณะกรรมการตัดสิน และนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันครั้งนี้ได้ร้บความอนุเคราะห์สถานที่จัดการแข่งขันจาก 9 ร.ร. ได้แก่ ร.ร.เทศบาลรัตนบุรี ร.ร.อนุบาลรัตนบุรี ร.ร.รัตนวิทยาคม ร.ร.บ้านไผ่(วันครู 2503) ร.ร.บ้านผือ(ประชาพัฒนา) ร.ร.บ้านหนองกา”ประชารัฐพิทยา” ร.ร.บ้านหนองคู ร.ร.บ้านน้ำเขียว และวิทยาลัยเทคนิคสาขารัตนบุรี คณะผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันให้เหตุผลที่ใช้สถานที่หลายแห่งเพื่อลดความแออัดด้านการจราจร


ดู สพป.สุรินทร์ เขต 2 ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " โรงเรียน " 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น