วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ประเพณีออกพรรษา 2555 จ.ขอนแก่น


เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ชุมชนย่อยคุ้มวัด และหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดงาน "  ประเพณีออกพรรษา ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอิสาน  " ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่วันที่ 26 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่สวนสาธารณะ 200 ปี ริมบึงแก่นนคร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา และสืบสานงานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีการฟื้นฟูวิถีอีสานเมืองขอนแก่นให้สืบทอดไปจนถึงลูกหลาน และได้มีการทำพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรมในงานเด่นๆ มีการประกวดฮ้านประทีป เป็นหิ้งบูชากลางแจ้ง จุดประดับด้วยไฟประทีป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงออกพรรษาของชาวอีสาน อีกทั้งยังมีประกวดกระทงประทีป พิธีกวนข้าวทิพย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีพื้นบ้าน นิทรรศการ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " ออกพรรษา "
2. ผลการค้นหา คำค้น " ขอนแก่น "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น