วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กำจัดภัยไข้ฉี่หนู

โครงการรณรงค์ร่วมใจ กำจัดภัยไข้ฉี่หนู อ.ศีขรภูมิ อ.สนม อ.สำโรงทาบ  ณ อาคารหอประชุมอำเภอสนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.  2555

ดู ที่ว่าการอำเภอสนม (จังหวัดสุรินทร์) ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น