วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555

งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2555


งานประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2555  เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์  โดยชาวสุรินทร์ พร้อมใจแต่งกายด้วยผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ประเพณีแซนโฎนตาเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวจังหวัดสุรินทร์ และได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ เป็นการทำบุญให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว และมีจุดมุ่งหมายให้ลูกหลานได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณ และมีโอกาสได้พบปะเครือญาติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันด้วย  ( แซนโฎนตา อ่านว่า แซน - โดน - ตา )ดู อนุสาวรีย์เจ้าเมืองสุรินทร์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง
2. ผลการค้นหา คำค้น " แซนโฎนตา "
3. ผลการค้นหา คำค้น " สุรินทร์ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น