วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

พิพิธภัณฑ์ปู่ไห

พิพิธภัณฑ์ปู่ไห ตั้งอยู่ภายในวัดโพธิ์ศรี บ้านเชียงเหียน ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเหียน ( Ban Chiang Hian ) อยู่ที่บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีลักษณะเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ผังเมืองเป็นรูปกลมรีมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ กิโลเมตร มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ มีคันดิน ๓ ชั้น คูน้ำ ๒ ชั้น ด้านนอกตัวเมืองโบราณมีเนินดินโบราณคดีอีก ๕ แห่ง ได้แก่ ดอนข้าวโอ ดอนปู่ตา ดอนย่าเฒ่า ดอนยาคู และหอนาง จากการขุดค้นครั้งแรก ได้พบโครงกระดูกมนุษย์ มีเครื่องใช้สำริดฝังร่วมอยู่ด้วยหลายโครง ต่อมาได้ขุดค้นพบว่ามีชั้นดินลึกประมาณ ๖ เมตร ชั้นดินล่างสุด แสดงถึงการเริ่มต้นอยู่อาศัยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุประมาณ ๒,๐๐๐ - ๑,๕๐๐ ปีมาแล้ว พบภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ ภาชนะดินเผาเคลือบ และภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง ชั้นดินด้านบนสุด พบหลักฐานการอยู่อาศัยของคนยุคปัจจุบัน

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " พิพิธภัณฑ์ "
2. ผลการค้นหา คำค้น " มหาสารคาม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น