วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ตักบาตรพระ ๒,๗๐๐ รูป จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคามร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ทำบุญตักบาตรพระ จำนวน ๒,๗๐๐ รูป ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รวมพลังส่งกำลังใจ ช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๘.๐๐ น.  ณ บริเวณถนนใกล้กับวงเวียนหอนาฬิกา (หน้าศาลากลางเก่าถึงโรงเรียนสารคามพิทยาคม) จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ : พระสงฆ์จำนวน ๒,๗๐๐ รูป จากทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคามลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " ตักบาตร "
2. ผลการค้นหา คำค้น " มหาสารคาม "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น