วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี 2555


งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี 2555    ระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี จ.สุรินทร์


เทศกาลปลาไหล จัดขึ้นที่บริเวณสนามที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ "ทุ่งกุลาร้องไห้" ในสัปดาห์ที่สามของเดือนธันวาคม ของทุกปี หลังจากได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ เป็นช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโต เกษตรกรสามารถจับปลาไหลได้ในปริมาณมาก และเป็นที่นิยมบริโภค เนื่องจากลำตัวโตสีเหลือง ไม่มีกลิ่นคาว ลำตัวถึงโคนหางกลมอวบ เป็นช่วงคลายความเหนื่อยล้าจากฤดูเก็บเกี่ยวได้ดี


อำเภอชุมพลบุรีเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่เรียกว่า “ทุ่งกุลาร้องไห้” ตั้งอยู่ทางทิศเหนือห่างจากจังหวัด 91 กิโลเมตร เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งปลอดสารเคมี และสารพิษ ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยมีลักษณะเฉพาะ คือ หอม ยาว ขาว นุ่ม มีผลผลิตไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนตันต่อปี นอกจากนี้พื้นที่ของอำเภอชุมพลบุรี เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ โดยมีแม่น้ำขนาบ 2 ส่วน คือ ลำพลับพลา และลำน้ำมูล ซึ่งเหมาะแก่การประกอบการเกษตร การดำรงชีวิต และขยายพันธุ์ปลา โดยเฉพาะปลาไหลธรรมชาติ ซึ่งในแต่ละปีเกษตรกรสามารถจับปลาไหลมาบริโภค และจำหน่ายมีน้ำหนักรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ตันต่อปี ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป หลังจากที่ได้มีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเป็นช่วงที่ปลาไหลเจริญเติบโตเหมาะแก่การบริโภค เกษตรกรสามารถจับปลาไหลได้ในปริมาณมาก โดยปลาไหลของ อ.ชุมพลบุรี เป็นปลาไหลธรรมชาติ มีลักษณะตัวโตสีเหลือง ลำตัวถึงโคนหางกลมอวบ ไม่มีกลิ่นคาว เป็นที่นิยมบริโภค


เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล อำเภอชุมพลบุรี จึงได้จัดงานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาดขึ้น กิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่ตกแต่งด้วยเม็ดข้าวหอมมะลิ และขบวนฟ้อนรำ การแข่งขันจับปลาไหล การประกวดข้าวหอมมะลิ การประกวดผ้าไหม การประกวดเมนูเด็ดจากปลาไหล นิทรรศการของดีเมืองปลาไหล นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง การจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์ของดีเมืองปลาไหล รวมทั้งมหรสพ เช่น การแสดงหมอลำ เป็นต้น
ภาพบน และล่าง : ปลาไหล
ภาพบน และล่าง : ปลาไหลแดดเดียวดู ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. งานเทศกาลปลาไหล ข้าวใหม่หอมมะลิ และงานกาชาด ประจำปี 2554
2. ผลการค้นหา คำค้น " ปลาไหล "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น