วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน กม. ที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น (A) ระดับจังหวัด

กระทรวงมหาดไทย จัดทำโครงการประกวดผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ดีเด่น (A) ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน กม. ที่มีความเข้มแข็ง และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของ กม. ดีเด่น (A) และสร้างแรงจูงใจให้กับหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานของ กม. ระดับบี (B) และหมู่บ้านที่ กม. เริ่มสร้างผลงาน (C) ให้ยกระดับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาท อำนาจหน้าที่ และผลงานของ กม. ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยอำเภอสนมได้ดำเนินการส่งหมู่ที่ ๑ ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เข้าประกวดระดับจังหวัด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลงานคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ระดับจังหวัด ได้มาตรวจสอบผลงานในวันศุกร์ ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านหัวงัว (ติดกับหนองหัวงัว) หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวงัว อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ดู หนองหัวงัว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " ประกวดหมู่บ้าน "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น