วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2556

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประกวด / แข่งขัน

- ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
- ประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์
- ประกวดละครวิทยาศาสตร์
- ประกวดแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ฯ
- ประกวดแข่งขันจัดพานพุ่มด้วยวัสดุธรรมชาติ
- แข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ฯ
- การแข่งขันตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
- การแข่งขันทำอาหารจานเดียว
- การนำเสนองานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา
- การบรรยายพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- นิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสาขาต่างๆ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น