วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน - Siriraj Bimuksthan Museum

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
โถงต้อนรับ
บรรยากาศการเดินทางโดยรถไฟ จะหวนกลับมาอีกครั้งเมื่อย่างเข้าสู่โถงต้อนรับ สถานที่ที่เคยเป็นห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีธนบุรี จุดเริ่มต้นของเส้นทางรถไฟสายใต้

ห้องศิริสารประพาส
นำเสนอสาระของพิพิธภัณฑ์ผ่านวิดีทัศน์และสิ่งแสดง ในบรรยากาศคล้ายห้องสมุด สัมผัสเก้าอี้นั่งไม้สักทองที่นักศึกษาแพทย์หลายรุ่นเคยใช้นั่งเรียนมาก่อน


ห้องศิริราชขัตติยพิมาน
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระเมตตาคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ที่มีต่อโรงพยาบาลศิริราช และการแพทย์ของประเทศไทยมายาวนาน


ห้องสถานพิมุขมงคลเขต
ถ่ายทอดพระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ผ่านจิตรกรรมไทยแบบประเพณี จัดแสดงหุ่นละครพระราชนิพนธ์เรื่องพระศรีเมือง และภาพปักตัวละครเอกในวรรณคดีเรื่อง ไซ่ฮั่น


ฐานป้อม
หลักฐานทางโบราณคดีที่เหลืออยู่ของพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) อิฐแต่ละก้อนที่เรียงซ้อนกัน สามารถเล่าเรื่องราวของอดีตและสภาพสังคมเมื่อกว่า 200 ปี ได้อย่างมากมาย


เครื่องถ้วยโบราณ
ชิ้นส่วนเครื่องถ้วยโบราณหลายยุคสมัยที่ขุดพบ ระหว่างการก่อสร้างสถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อย


แผนที่เมืองธนบุรี
แผนที่เมืองธนบุรีและปริมณฑล ที่ลงรายละเอียดของสถานที่ต่างๆ เขียนโดยชาวพม่าที่ลอบเข้ามาหาความลับในแผ่นดินสยาม ช่วงเปลี่ยนผ่านจากสมัยกรุงธนบุรีถึงต้นรัตนโกสินทร์


ห้องโบราณราชศัสตรา (ห้ามถ่ายภาพ)
จัดแสดงศาสตราวุธหลากชนิดหลายชาติพันธุ์ ล้วนทรงคุณค่า ที่คณะแพทย์ศาสตร์ฯ ได้รับมอบจากราชสกุล "เสนีวงศ์" ซึ่งเป็นราชสกุลที่สืบเชื้อสายจากกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข

ห้องคมนาคมบรรหาร
ชมภาพยนต์สี่มิติสุดระทึกใจ เสมือนหนึ่งได้นั่งอยู่ในขบวนรถไฟสายใต้ แล่นผ่านกาลเวลาย้อนอดีตไปถึงวันเริ่มสร้างสถานี เข้าสู่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน


งานพระเมรุสมเด็จเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์
ภาพประวัติศาสตร์ควรแก่การจดจำ ที่มาแห่งมงคลนาม ไม้ อาคารประกอบ และเครื่องเรือนจากงานพระเมรุครั้งนี้ ได้นำมาสร้าง "โรงศิริราชพยาบาล" โรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของแผ่นดิน


หุ่นกายวิภาคมนุษย์
ปฐมบทสื่อการเรียนกายวิภาคศาสตร์ในโรงเรียนแพทย์ยุคแรก หุ่นจำลองที่ทำจากเยื่อกระดาษอายุเกือบร้อยปีนี้เป็นประจักษ์พยานของความก้าวหน้าในวิชาแพทย์สมัยนั้น


สมเด็จพระบรมราชชนก
"พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทย" ผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความเพียร ความอุตสาหะ และการเสียสละโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ


หุ่นวิเคราะห์โรค
ค้นหาความจริงจากอาการป่วยเบื้องต้น สู่การสืบค้น การวินิจฉัยและรักษาโรค ฟังเสียงหัวใจ และดูรอยโรคภายในช่องคอแบบต่างๆ เสมือนหมอกำลังตรวจผู้ป่วย


อาจารย์ใหญ่
หัวใจสำคัญของการเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ที่นักเรียนแพทย์ทุกคนรู้จัก เคารพและเรียกขานกันว่า "อาจารย์ใหญ่" โต๊ะปฏิบัติการชุดนี้เคยรองรับ "อาจารย์ใหญ่" มารุ่นแล้วรุ่นเล่า


การจำลองการผ่าตัด
เมื่อชีวิตผู้ป่วยอยู่ในความรับผิดชอบของท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมผ่าตัดเพื่อปฏิบัติการในห้องผ่าตัดจำลองย้อนยุค และเข้าถึงหัวใจของการทำงานเป็นทีม


มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์
ไขรหัสการแพทย์ ความจริงเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ ในมุมมองของการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันตก ถอดรหัสความรู้สู่การมีสุขภาพดีด้วยหลักธรรมานามัย


ร้านโอสถวัฒนา
รวบรวมสมุนไพรไทยหลายร้อยชนิด อัศจรรย์สรรพคุณยาไทยในร้านขายยาโบราณ พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์หลากหลาย พัฒนามาเป็นการผลิตยาด้วยเทคนิคที่ทันสมัย


สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
กราบนมัสการพระอริยสงฆ์ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีจริยาวัตรน่าเลื่อมใส เป็นมหาเถระที่ได้รับความนิยมนับถือ ได้รับการเคารพศรัทธาตั้งแต่พระมหากษัตริย์ตลอดไปจนถึงสามัญชนทั่วไป


วิถีชีวิตชาวบางกอกน้อย
โรงละคร บทกวี ร้านค้า และศาลาโรงธรรม เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา ที่รวมเอาวิถีชีวิตของผู้คนสองฝั่งคลองบางกอกน้อยให้เชื่อมโยงถึงกัน


เรือโบราณ
เผยโฉมเรือไม้โบราณมีความยาวถึง 24 เมตร ถูกฝังกลบมากว่า 100 ปี ถือเป็นเรือไม้ลำใหญ่ที่สุดของประเทศเท่าที่เคยขุดค้นได้ เป็นหนึ่งในมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน
เปิดให้บริการ : วันจันทร์, พุธ - อาทิตย์
เวลา : 10.00 - 17.00 น. (หยุดวันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์)
อัตราบริการเข้าชม : ต่างชาติ (120 ซม.ขึ้นไป) 200 บาท, ผู้ใหญ่ 80 บาท, เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) 25 บาท, เด็ก (สูงไม่เกิน 120 ซม.) ฟรี
ติดต่อ : โทร. 02 419 2601 , 02 419 2618-9


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. แผนที่แสดงที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน - Museum MAP
2. ผลการค้นหาคำค้น " พิพิธภัณฑ์ "


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น