วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ

ศรีสะเกษเป็นจังหวัดที่มีพลเมืองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการปลูกผลไม้ต่างๆ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ สะตอ ลองกอง และสละ จำนวนมาก เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของ จ.ศรีสะเกษ และส่งเสริมทางด้านการตลาด เพิ่มช่องทางการตลาด เปิดโอกาสการพบกันระหว่างเกษตรกรกับกลุ่มพ่อค้า เป็นจุดเจรจาธุรกิจทางการเกษตร ดังนั้น จ.ศรีสะเกษ จึงได้จัดงาน " เทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษ " ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคม เป็นประจำทุกปี ณ สนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ภายในงานจะไม่อนุญาตให้นำเอาผลไม้จำพวกเงาะ ทุเรียน จากจังหวัดอื่นเข้ามาจำหน่ายในบริเวณงานอย่างเด็ดขาด เนื่องจากทุเรียนที่จำหน่ายในบริเวณงานจะมีสติกเกอร์ประกันคุณภาพติดอยู่ทุกลูก เพื่อจำหน่ายให้ประชาชนที่มาหาซื้อไปรับประทาน หากนำเอาทุเรียนจากจังหวัดอื่นเข้ามาขายจะสามารถตรวจสอบได้ทันที จึงขอเชิญประชาชนชาวศรีสะเกษและชาวไทยทั่วประเทศมาร่วมเที่ยวชมงานเทศกาลเงาะ ทุเรียน และของดีศรีสะเกษไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น