วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

งานสืบสานประเพณีวิถีคนโนนนารายณ์ (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2557


งานสืบสานประเพณีวิถีคนโนนนารายณ์ (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2557

อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557


ภาพนิ่ง เรียงตามลำดับเหตุการณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น