วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557

วิดีโอ งานสืบสานประเพณีวิถีคนโนนนารายณ์ (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2557


งานสืบสานประเพณีวิถีคนโนนนารายณ์ (บุญบั้งไฟ) ประจำปี 2557

อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 14 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557


 วิดีโอเรียงลำดับตามเหตุการณ์ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น