วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อนุสาวรีย์พระนางศรีสะเกศพระนางศรี เป็นคนสัญชาติกล๋อม ( ขอมแท้ ) ตามตำนานสันนิษฐานว่าเป็นราชธิดาของท้าวสุริยวรมันกับพระนางพิณสวัณคราวดี ตำแหน่งเป็นอุปราชครองพิมานมงคลในแคว้นโคตรบูร พระนางศรี เป็นผู้อำนวยการสร้างประสาทสระกำแพง เป็นผู้รู้วิชานาฏศิลป์ ชำนาญการฟ้อน ทรงเป็นครูฝึกหัดการฟ้อนรำ ทรงเป็นประธานในพิธีถวายเทวาลัยปราสาทสระกำแพง พระนางศรีได้เข้าพิธีสรงสนานลงอาบน้ำ สระผมในสระกำแพง แต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยศสวยงาม มีดนตรีบรรเลง ทรงฟ้อนรำบวงสรวงเดี่ยวหน้าเทวรูปพระวิษณุ อัญเชิญเทพเจ้าผู้ทรงฤทธาศักดานุภาพ มารับมอบเทวาลัยเป็นที่สิงสถิตย์ คนทั่วไปได้เห็นต่างชื่นชมในความงดงาม และถือเอาอาการสระผมของพระนางเป็นนิมิต ตั้งชื่อบริเวณนั้นว่า " สระเกศ " ( เกศ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน แปลว่า ผม )

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้ทรงโปรดเกล้าให้ตั้งเมืองใหม่ แยกจากเมืองขุขันธ์ มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางชายแดนเขมร พระราชทานชื่อเมืองว่า " เมืองศรีสะเกษ " เพื่อเป็นการให้เกียรติ และเป็นอนุสรณ์แก่พระนางศรีสระผม


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " ศรีสะเกษ "


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น