วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วัดมหาพุทธารามวัดมหาพุทธาราม บ้านเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่กลางเมืองศรีสะเกษ มีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษคือ หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัย มีความสูงจากฐานถึงยอดเกศ 6.85 เมตร หน้าตักกว้าง 3.50 เมตร เดิมเป็นพระพุทธรูปศิลาจำหลัก สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยขอมซึ่งมีอายุร่วมพันปีมาแล้วแต่มาสร้างเพิ่มเติมขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด

ภายในวัดมีวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวศรีสะเกษ

วัดมหาพุทธาราม ตั้งอยู่ใกล้บริเวณสถานีรถไฟศรีสะเกษ สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้โดยรถไฟ


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " ศรีสะเกษ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น