วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มวยไทย อีสาน - Muay Thai Isan (Esan) Boxing

Muay Thai Isan (Esan) Boxing   กิจกรรมการชกมวยในแถบภาคอีสานที่พบส่วนใหญ่ คือ การชกมวยในงานกิจกรรมประเพณีประจำปีต่างๆ อาทิ งานประเพณีลอยกระทง , ประเพณีบุญบั้งไฟ , งานกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสต่างๆ ฯลฯ ซึ่งเป็นงานค่อนข้างที่ได้รับความสนใจ และมีผู้มาเที่ยวชมงานในปริมาณที่มาก ประเภทของมวยที่ชกส่วนใหญ่ คือ   มวยไทย   ซึ่งมีลักษณะการต่อสู้ที่ต้องใส่นวม ใช้อาวุธกายได้ทั้ง หมัด ศอก เข่า และเตะ มีทั้งมวยเด็ก และมวยผู้ใหญ่ สำหรับมวยเด็กส่วนใหญ่พบเพียงการชกถึงยกที่ 3 คือ ชกเพียง 3 ยกนั่นเอง ส่วนมวยผู้ใหญ่มี 5 ยก แต่ละยกของมวยเด็กใช้เวลาสั้นกว่ายกของมวยผู้ใหญ่ และใช้เวทีมวยเคลื่อนที่ชั่วคราว ในบริเวณที่มีลานกว้างพอที่จะจุคนดูได้มากถึงคราวละหลายร้อยคน หรือมากกว่า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น