วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ปราสาทบ้านไพล

ปราสาทบ้านไพล  ตั้งอยู่ที่บ้านปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นศาสนาสถานในชุมชน หรือสรุก เป็นปราสาทอิฐ 3 หลัง ตั้งอยู่บนฐานศิลาแลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีคูน้ำรูปตัวยูล้อมรอบ องค์ปราสาทมีแผนผังและขนาดเท่ากันทั้งสามองค์ คือ มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณ 4×4 เมตร มีประตูทางเข้าออกด้านหน้าเพียงด้านเดียว ทับหลังของปราสาทองค์กลางและองค์ด้านทิศเหนือสลักเป็นรูปบุคคลนั่งชันเข่าหนือหน้ากาล ส่วนทับหลังปราสาทองค์ด้านทิศใต้สลักเป้นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ซึ่งปราสาทองค์ด้านทิศใต้พังทลายไปหมดสิ้นแล้ว


ปราสาทบ้านไพล
บ้านปราสาท ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ : 8 มิ.ย. 56


ปราสาทบ้านไพล   ตั้งอยู่ในเขตบ้านปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  เป็นโบราณสถานศิลปะขอม สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ หรือฮินดู ศิลปะขอมแบบบาปวน เมื่อราวกลางพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 หรือประมาณ 900 - 1000 ปีมาแล้ว เป็นปราสาทสามหลังก่อสร้างด้วยอิฐศิลาแลงเดียวกัน วางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้  มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปราสาทยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์อยู่เพียง 2 หลัง คือ ปราสาทประธานองค์กลาง และปราสาทบริวารด้านทิศเหนือ ส่วนปราสาทบริวารด้านทิศใต้ อยู่ในสภาพพังทลาย เหลือเพียงผนังอาคารบางส่วน และหินกรอบประตู อาคารทั้งหมดมีคูน้ำล้อมรอบ

กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนปราสาทบ้านไพล เป็นโบราณสถานของชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอน 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478 และเล่ม 99 ตอน 155 วันที่ 21 ตุลาคม 2525 เนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 65 ตารางวา


Prasat Baan Plai
Prasat Baan Plai is located at Tambon Chueaphloeng, Amphoe Prasat, Surin Province. It was a Hindu temple built during the 11th - 12th century AD. There are three brick towers built on a laterite foundation. They faces east and are surrounded by a moat.


สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา กรมศิลปากรดู ปราสาทบ้านไพล ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " ปราสาท "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น