วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

พัฒนาศักยภาพชุมชนเข้มแข็งลดปัญหายาเสพติด

โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชนเข้มแข็งลดปัญหายาเสพติด  ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสนม ณ วัดโสภณ บ้านโพนโก หมู่ที่ 2 ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555
ดู วัดโสภณ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. วัดโสภณ บ้านโพนโก ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
2. ผลการค้นหา คำค้น " ยาเสพติด "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น