วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดสุทธิวงศา

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และบวชศีลจาริณี เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 15 และเฉลิมฉลองปีพุทธยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ระหว่างวันที่ 5 - 25 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ วัดสุทธิวงศา บ้านหัวงัว ต.หัวงัว อ.สนม จ.สุรินทร์

ดู วัดสุทธิวงศา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " วัดสุทธิวงศา "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น