วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

บรรพชาอุปสมบทฯ ภาคฤดูร้อน 2555

คณะสงฆ์ตำบลสนม เทศบาลตำบลสนม องค์การบริหารส่วนตำบลสนม จัดงาน บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชชีพราหมณ์ ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕๗ พรรษา ณ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสนม วัดศรีสว่างโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๕ ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕    วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555        วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555    
ดู วัดศรีสว่างโคกสะอาด ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " วัดศรีสว่างโคกสะอาด "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น