วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประเมินรอบสาม กศน.ตำบลนานวน

3 มีนาคม 2557  เวลา 09.00 น.  นางพรรณิภา  สุขเกษม  นำคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ( สมศ. ) แหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน. ตำบลนานวน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  บ้านตาเพชร ต.นานวน อ.สนม จ.สุรินทร์ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธนาศัยอำเภอสนม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น