วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เพ ลา เพลิน - Play La Ploen

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์ แคมป์ (PLAY LA PLOEN : Boutique Resort & Adventure Camp) มีจุดมุ่งหมายหลัก “ ในการพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน” ที่จะเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ เพื่อเตรียมตัวให้เด็กในภาคอีสานมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ AEC ในปี พศ. 2558ชื่อโครงการ: บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
เจ้าของโครงการ : คุณ พรทิพย์ อัษฎาธร
ที่ตั้ง : 252 หมู่ที่ 7 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรรัมย์
โทร. 089-202-2164, 089-793-6226
ตำแหน่ง : ผู้บริหารในเครือ THE BRIGHT GROUP

โรงเรียนธุรกิจสารสนเทศ เป็นโรงเรียน ในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ่งดำเนินการฝึกอบรมด้าน ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์ ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน ทั่วประทศ

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด ( PLAY LA PLOEN BOUTQIUE RESORT & ADVENTURE CAMP ) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้


วัตถุประสงค์ ในการดำเนินการ ของ บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด

เนื่องจากกลุ่มบริษัทในเครือ THE BRIGHT GROUP ซึ่งดำเนินงานด้านการศึกษาเป็นหลักมาโดยตลอดเป็นเวลากว่า 16 ปี และเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา ได้ขยายโครงการ “ SCHOOL PROJECT ” ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรูปแบบทั้งด้าน ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร และโครงการการเรียนการสอนในรูปแบบสอนแบบสองภาษา ( ENGLISH PROGRAME ) ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30 โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จากการทำงานตลอดระยะเวลา 16 ปี ได้พบว่า แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบ FIELD TRIP, CAMP หรือการทัศนศึกษาทุกรูปแบบ ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาเด็กแบบยั่งยืน เพราะประสบการณ์ที่เด็กได้รับโดยตรงจะเป็นการกระตุ้นให้เด็กต้องการที่จะรู้และสืบค้น โดยตัวของเด็กเอง และเสริมสร้างจินตนาการให้เด็ก และสามารถสร้างเด็กให้เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสามารถเป็นผู้นำ และกล้าคิด กล้าตัดสินใจ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท & แอดเวนเจอร์ แคมป์ จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้นอกห้องเรียน จึงมีจุดมุ่งหมายหลัก "ในการพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน"  ที่จะเสริมสร้างและเติมเต็มความรู้ เพื่อเตรียมตัวให้เด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ AEC ในปี พ.ศ. 2558


รูปแบบการดำเนินการของ เพ ลา เพลิน
มีจุดมุ่งหมาย ให้เป็นแหล่งพักผ่อน แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ แห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


รูปแบบการบริการ

1. BOUTIQUE RESORT เน้นการตกแต่ง เป็น 2 ส่วน คือ
   *  ZONE ASIA ชั้นล่างจำนวน 10 ห้อง ห้องพักเน้นการตกแต่งแบบ ASIA 10 ประเทศ ซึ่งมีการตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าพัก ตั้งแต่กลิ่นอาย และบรรยากาศห้องแบบเอเซีย
   *  ZONE EUROPE ชั้นบนจำนวน 10 ห้อง ห้องพักเน้นตกแต่งแบบยุโรป ของที่ใช้ในการตกแต่งห้องบางส่วนได้นำเข้ามาจากแต่ละประเทศนั้นๆ เช่นห้อง LONDON, PARIS, ROME เป็นต้น

2. ADVENTURE CAMP เน้นการตกแต่งและเสริมสร้างบรรยากาศตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้สัมผัส
    * บริเวณทางเข้า LOBBY จัดทำป้าย PLAY LA PLOEN ขนาดใหญ่บนเนิน ยาว 14 เมตร และมีสัญลักษณ์ LONDON EYE หมุนให้ชมตลอดเวลา
    * ภายใน LOBBY จะจัดเน้น CONCEPT “ JOURNEY WITH PLAY LA PLOEN ” บรรยากาศและของตกแต่งได้นำเข้ามาจากหลากหลาย ประเทศทั้งเอเซียและยุโรป
    * KID ZONE ประกอบไปด้วย LONDON BUS, LOCOMOTIVE TRAIN  ซึ่งเด็กเล็กสามารถค้นคว้าและมีมุมให้ความรู้มากมายเช่นมุมชั่ง ตวง วัด และ มุมนิทาน ซึ่งนับได้ว่าเป็นของเล่นสำหรับเด็กเล็ก เพื่อพัฒนาผู้เรียนรู้แห่งใหม่ในประเทศไทยฐานผจญภัย

ฐานกิจกรรมหอไอเฟล (Eiffel Tower)


หอไอเฟล เป็นหอคอยโครงสร้างเหล็ก ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส ที่รู้จักกันทั่วโลกและยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกฐานปีนกำแพงเมืองจีน (Great Wall of China)


กำแพงเมืองจึนสร้างระหว่างปี 220-206 ก่อนคริสตกาล ในสมัยราชวงศ์ฉิน จุดประสงค์เพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าทางตอนเหนือ ภาษาจีนเรียกกำแพงเมืองจีนว่า "กำแพงยาวหมื่นลี้" ความยาวของกำแพงเมืองจีน ประมาณ 21,196 กิโลเมตรฐานสะพานทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge)


สะพานทาวเวอร์บริดจ์ ตั้งอยู่ข้างหอคอยลอนดอน สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1886 - 1894 เพื่อการสัญจรข้ามแม่น้ำเทมส์ ออกแบบสไตล์วิกตอเรียนโกธิก มีความยาว 801 ฟุต เป็นสะพานแบบเปิด ปิด ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

โซนกิจกรรม

โซน Front Officeชั้นล่างเป็นห้องโถงรับรอง พักผ่อน และมุมกาแฟ ชั้นบนจัดเป็นห้องสัมมนาขนาดใหญ่ และขนาดเล็กโซน KID ZONE


มุมที่เด็กเล็กจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานโซน กาลครั้งหนึ่งแกลเลอรี่


สมัยที่ทุกคนเป็นเด็กพ่อแม่จะเล่านิทานก่อนนอน หรือจะอ่านหนังสือนิทานให้ฟัง และทุกครั้งจะเริ่มด้วยคำว่า "กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว" ทำให้เด็กฟังแล้วเกิดจินตนาการตามเนื้อเรื่อง รวมทั้งได้ข้อคิดและคติสอนใจที่ช่วยพัฒนาให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์และได้แง่มุมในการใช้ชีวิตมากมาย

ติดต่อ เพ ลา เพลิน : 
252 เทศบาล   อำเภอ คูเมือง   จังหวัด บุรีรรัมย์
Phone : 087-799-4936, 087-797-6425
Fax : 044-699-435
Galleryอัพเดทข้อมูลเพิ่มเติม
22 กุมภาพันธ์ 2557

ดู เพ ลา เพลิน - Play La Ploen ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น