วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คณะครู อาจารย์ โรงเรียนเครือข่ายสนม 2 เยือนเขมร (กัมพูชา)

คณะครู อาจารย์ โรงเรียนเครือข่ายสนม 2 ศึกษาดูงานฯ ชม 1 ใน 10 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ปราสาทนครวัด นครธม ฯลฯ ดินแดนอารยธรรมขอมเขมร ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม พ.ศ. 2556


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น