วันอังคารที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556

ลงปลา บ้านขวาว

ชาวบ้านอีสานแถบอำเภอจอมพระ และอำเภอสนม จ.สุรินทร์ ให้ความสนใจลงจับปลาที่หนองน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านขวาว ต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556 อุปกรณ์จับปลาทุกชนิดคิดในราคามาตรฐานเดียวกัน คือ 100 บาท เช่น ลากแหซึ่งต้องใช้คนลากประมาณ 2 - 3 คน ก็คิดในราคา 100 บาท เป็นต้น พบอุปกรณ์ที่ใช้จับปลาส่วนใหญ่ ได้แก่ แห , สวิง และสุ่มครอบปลา ทุกคนแข่งกันจับปลาให้ได้มากที่สุดในช่วงเริ่มต้นซึ่งเป็นบรรยากาศที่แลดูคึกคัก และสนุกกับกิจกรรมลงปลาเป็นอย่างมาก

"ลงปลา" เป็นภาษาย่ออีสานสั้นๆ บ้างก็ว่า "ตึ๊ดปลา" สื่อความหมายใจความว่า "การลงไปจับปลาในน้ำ" นั่นเอง กิจกรรมลงปลาของชาวอีสานมักกระทำกันในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่น้ำในแหล่งน้ำมีปริมาณที่ลดลงมากที่สุดในรอบปี ทำให้ง่ายต่อการจับปลานั่นเองดู บ้านขวาว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น