วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เยี่ยมพื้นที่โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย อ.โนนนารายณ์

การตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการแก้ปัญหาอุทกภัย โดย... หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ณ บริเวณลำห้วยกู่ ใกล้กับสะพานบ้านขุมดิน ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์  สวัสดิวัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ถ่ายเมื่อ : 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ,
สะพานบ้านขุมดิน ลำห้วยกู่ อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์


ดู สะพานบ้านขุมดิน ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " อุทกภัย "
2. ผลการค้นหา คำค้น " โนนนารายณ์ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น