วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เลี้ยงต้อนรับนายอำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์

 ส่วนราชการต่างๆ  เลี้ยงต้อนรับนายเศรษฐชัย  ธนารักษ์    ในวาระย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอรัตนบุรี   เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ณ หอประชุมอำเภอรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ นับจากที่อำเภอรัตนบุรีว่างเว้นนายอำเภอมาเป็นระยะัเวลาร่วม 8 เดือน หลังจากนายวัชรินทร์ รัตนบรรณกิจ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอรัตนบุรีสมัยนั้น แล้วย้ายไปประจำอำเภอสนม จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
  นายเศรษฐชัย  ธนารักษ์ นายอำเภอรัตนบุรี และภริยา  
  (ถ่ายเมื่อ : 28 ก.ค. 2555, ศาลหลักเมืองอำเภอรัตนบุรี จ.สุรินทร์)  

ดู ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. เลี้ยงต้อนรับนายวัชรินทร์  รัตนบรรณกิจ นายอำเภอสนม จ.สุรินทร์
2. ผลการค้นหา คำค้น " รัตนบุรี "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น