วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ศาลหลักเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ  (ศาลหลักเมือง จังหวัดศรีสะเกษ) ตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยก ถ.เทพา ตัดกับถนนหลักเมือง ศาลหลักเมือง (หลังใหม่) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 เสร็จในปี พ.ศ. 2531 ในสมัย นายจำลอง ราษฎร์ ประเสริฐ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นเสาหลักเมืองที่ทำจากไม้ชัยพฤกษ์ ลักษณะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมยกฐานสูง หลังคาทรงไทยจตุรมุข กรุด้วย หินอ่อนทั้งหลังและกระจกสี ส่วนจั่วด้านทิศใต้ประดิษฐานตรา "กาญจนา ภิเษก" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองศิริราช สมบัติครบ 50 ปี


เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ลักษณะเสาหัวเม็ดทรงมัณฑ์ นับเป็นศาลหลักเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย

จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดศาลหลักเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2530


ดู ศาลหลักเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่าลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " ศาลหลักเมือง "
2. ผลการค้นหา คำค้น " ศรีสะเกษ "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น