วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ประมวลภาพ การทำนาข้าว พ.ศ. 2554

ประมวลภาพ เกี่ยวกับการทำนาข้าว พ.ศ. 2554 เขตพื้นที่ อ.สนม จ.สุรินทร์ ด้วยการทำนาหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การทำนาหว่าน , การทำนาดำ , การทำนาโยนกล้า


  มิถุนายน พ.ศ. 2554 

  กรกฎาคม พ.ศ. 2554  สิงหาคม พ.ศ. 2554 


 กันยายน พ.ศ. 2554 
 ตุลาคม พ.ศ. 2554 

 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น