วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

งามสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์

พิธีฉลองสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ ได้มีการจัดพิธีสมโภชดินศักดิ์สิทธิ ทั้ง 4 ทิศ ดังนี้

ทิศเหนือประกอบด้วย อำเภอท่าตูม รัตนบุรี ชุมพลบุรี และอำเภอโนนนารายณ์ สมโภชดินศักดิ์สิทธิ ที่วัดปทุมทอง บ้านตูม อำเภอท่าตูม วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ทิศตะวันออก ประกอบด้วย อำเภอศีขรภูมิ สำโรงทาบ จอมพระ และ อำเภอสนม สมโภชดินศักดิ์สิทธิ ที่ วัดศรีวิหารเจริญ อำเภอศีขรภูมิ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ทิศใต้ ประกอบด้วย อำเภอสังขะ บัวเชด ศรีณรงค์ และอำเภอลำดวน สมโภชดินศักดิ์สิทธิ ที่วัดโพธาราม อำเภอสังขะ วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.

ทิศตะวันตก ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุรินทร์ ปราสาท กาบเชิง พนมดงรัก และอำเภอเขวาสินรินทร์ สมโภชดินศักดิ์สิทธิ ที่วัดป่าห้วยเสนง อำเภอปราสาท วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.


วันที่ 14 พฤษภาคม 2557
ภาคเช้าเวลา 09.09 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ดินศักดิ์สิทธิ์ ณ จุดพักดินศักดิ์สิทธิ์ 4 ทิศ

ทิศเหนือจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ดินศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหนองบัว

ทิศตะวันออกที่วัดจำปา

ทิศใต้ที่วัดจุมพลสุทธาวาส

ทิศตะวันตกที่วัดพรหมสุรินทร์

ภาคบ่ายเวลา 13.09 น. ขบวนเชิญดินศักดิ์สิทธิ์ ออกจากจุดพักดินศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 4 ทิศ เดินทางไปยังบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

เวลา 14.09 น. ขบวนเชิญเสาหลักเมือง และดินศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ทิศ เคลื่อนขบวนจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ไปยังศาลหลักเมืองสุรินทร์

โดยขบวนประกอบด้วย รถตำรวจนำขบวน รถประชาสัมพันธ์ รถวงมโหรี ป้ายพิธีสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ รถขบวนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ขบวนธงชาติ ธง ภปร.สีเหลือง ธง ส.ก. สีฟ้า ขบวนรถหลักเมืองจำลอง และขบวนรถเชิญเสาหลักเมืองสุรินทร์ ตามด้วยขบวนข้าราชการขั้นผู้ใหญ่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ และปลัดจังหวัดสุรินทร์ แต่งกายด้วยชุดผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์

จากนั้นเป็นขบวนช้าง 4 เชือกประดับตกแต่งเครื่องทรง โดยนายอำเภอทั้ง 4 ทิศ แต่งเครื่องทรงเทวดานั่งบนหลังช้าง

ทิศตะวันออกนายอำเภอสนมแต่งเครื่องทรงเทวดาอิน
ทิศใต้นายอำเภอศรีณรงค์แต่งเครื่องทรงเทวดาจันทร์
ทิศตะวันตกนายอำเภอบัวเชดแต่งเครื่องทรงเทวดามั่น
ทิศเหนือนายอำเภอรัตนบุรีแต่งเครื่องทรงเทวดาคง

ต่อด้วยขบวนหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการแต่งกายชุดผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์
จากนั้นเป็นขบวนตุงพื้นเมืองสุรินทร์และขบวนเชิญดินศักดิ์สิทธิ์จาก 4 ทิศ พร้อมขบวนนางรำทิศละ 50 คน

ทิศตะวันออกแต่งกายชุดวัฒนธรรมส่วย

ทิศใต้แต่งกายชุดวัฒนธรรมเขมร

ทิศตะวันตกแต่งกายชุดวัฒนธรรมไทย

ทิศเหนือแต่งกายชุดวัฒนธรรมลาว

ต่อด้วยกลุ่มพลังมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกเสือชาวบ้าน อปพร. สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา อสม. ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และชาวชุมชนเทศบาลเมืองสุรินทร์

เมื่อเคลื่อนขบวนเชิญเสาหลักเมืองและดินศักดิ์สิทธิ์ไปถึงศาลหลักเมืองสุรินทร์ จะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดนครฐานสูตร (อาราธนาพระปริตร) และพิธีปลุกเสกเหรียญหลักเมืองลงยา โดยข้าราชการแต่งกายชุดผ้าไหมพื้นเมืองสุรินทร์


วันที่ 15 พฤษภาคม
เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป
เวลา 09.09 น. พิธีบวงสรวงเทพเทวา สรงน้ำเสาหลักเมือง ผู้ทำหน้าที่เชิญดินแต่งชุดขาว ทำหน้าที่แทน นายอิน นายจัน นายมั่น นายคง มาที่เสาหลักเมืองแล้ววางดิน พระสงฆ์เจริญพระมงคลคาถา ประธานเชิญแผ่นยันต์ลงในกุ้นหลุมหลักเมือง วางของมงคล จากนั้นเชิญเสาหลักเมืองประดิษฐาน พระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พราหมณ์ถวายน้ำเทพมนต์ พิธีถวายเครื่องไทยธรรมและกรวดน้ำ ข้าราชการแต่งชุดปกติขาว ประชาชนแต่งชุดขาวหรือชุดปฏิบัติธรรม

และภาคค่ำวันที่ 14-18 พฤษภาคม 2557 มีมหรสพฉลองสมโภชศาลหลักเมืองสุรินทร์ โดยเปิดให้ประชาชนชมฟรีตลอด 5 วัน 5 คืน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น