วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สพป.สร. 2 นำคณะเยือนลาว เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เยือนลาวเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน " โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว " ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 นำโดย... นายจัตุพร  บุญระดม  ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นำมาซึ่งประสบการณ์ทางด้านการศึกษาเชิงบวกมากมาย อาทิ ความรู้ด้านภาษา ความแตกต่างทางด้านการศึกษาของไทยกับ สปป.ลาว โครงสร้างด้านภูมิศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม และอื่นๆ เป็นต้นลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
1. ผลการค้นหา คำค้น " ลาว "

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น